Avbrottsmeddelande v41!

 

Kraftnät Ålands verksamhet

 

Kraftnät Åland Ab äger och driver stamnätet för elkraft, vilket omfattar ålands totalt ca 300 km långa 110 kV och 45 kV ledningar med stationer, utlandsförbindelser och IT-system. Kraftnät Åland Ab blev i och med elmarknadsreformen systemansvarig för el i landskapet. Med uppdraget följer bl.a. ansvaret för att balans råder i landskapet mellan produktion/införsel och elförbrukning samt ansvaret för att reservkraft finns tillgänglig i stamnätet.

Elenergiförbrukningen 2012
Den totala elenergiförbrukningen ökade 2012 med 4,3% (till 296,4 GWh) jämfört med 2011.

Effekttopp
Den 3:e februari mellan kl. 8-9 noterades högsta timförbrukningen under 2012 på 65,6 MWh/h. Det var kallt men inte extremt kallt. Lika kallt under längre period eller ännu kallare kommer att höja toppen ytterligare förbi 67,9 MWh/h som är högsta någonsin.

external

 

 

 

 

Nyhetsnotiser 


external 

  Statistik:

Förändringar i bakomliggande system gör att
statistiken inte visas rätt för tillfället.

För att se dem i ett större format klicka på bilderna

Månadsförbrukning:

external

 

 

 

Senaste dygn: 

external