Kraftnät Ålands verksamhet

 

Kraftnät Åland Ab äger och driver stamnätet för elkraft, vilket omfattar ålands totalt ca 300 km långa 110 kV och 45 kV ledningar med stationer, utlandsförbindelser och IT-system. Kraftnät Åland Ab blev i och med elmarknadsreformen systemansvarig för el i landskapet. Med uppdraget följer bl.a. ansvaret för att balans råder i landskapet mellan produktion/införsel och elförbrukning samt ansvaret för att reservkraft finns tillgänglig i stamnätet.

Elenergiförbrukningen 2017
Den totala elenergiförbrukningen ökade 2017 med 1,5% (till 310,6 GWh) jämfört med 2016. Vilket är den högsta årsförbrukningen någonsin på Åland.

Effekttopp
Högsta toppen för 2017, 65,8 MWh/h, var den 5:e januari mellan kl. 8-9. Den 28:e februari i år 2018 mellan kl. 08-09 är högsta förbrukningstoppen någonsin på 76,5 MWh/h noterad.

external

 

 

 

 

Nyhetsnotiser 


external 

  Statistik:

Förändringar i bakomliggande system gör att
statistiken inte visas rätt för tillfället.