Elenergiförbrukningen 2018
21 Jan 2019

Elenergiförbrukningen 2018
Den totala elenergiförbrukningen ökade 2018 med 2,6% (till 318,6 GWh) jämfört med 2017. Vilket är den högsta årsförbrukningen någonsin på Åland.

Effekttopp
Högsta toppen för 2018, 76,5 MWh/h, var den 28:e februari mellan kl. 8-9 vilket är den högsta förbrukningstoppen någonsin.Tillbaka