AVBROTTSMEDDELANDE!
09 Sep 2015

Ärende:  Uppstart av det åländska elnät efter avbrott sker måndagen den 21 september klockan 02.00

 

Kraftnät Åland Ab meddelar till kännedom ett avbrott som berör alla åländska elförbrukare:

 

Klockan 02.00 på natten måndagen den 21 september kommer blir avbrott i elleveransen som berör alla elförbrukare på Åland. Orsaken till avbrottet är att testa uppstart funktionen på den nya Finlandskabeln, d.v.s. att starta det åländska elnätet med likströmsförbindelsen. Under avbrottstiden kan fler än en inkoppling utföras. Avbrottets längd är beräknad till cirka 30 minuter.

 

Återgång till matning via Sverigekabeln kommer att vara möjlig. 

 

Med vänlig hälsning

 

KRAFTNÄT ÅLAND AB Tillbaka