Vi har flyttat!

Sedan måndagen den 3 juni är vår besöksadress Dalvägen 3 i Jomala, Dalkarby. Vår postadress för brev osv är fortfarande PB 71, 22101 Mariehamn som tidigare.

 

Kraftnät Ålands verksamhet

Kraftnät Åland Ab äger och driver stamnätet för elkraft, vilket omfattar ålands totalt ca 300 km långa 110 kV och 45 kV ledningar med stationer, utlandsförbindelser och IT-system. Kraftnät Åland Ab blev i och med elmarknadsreformen systemansvarig för el i landskapet. Med uppdraget följer bl.a. ansvaret för att balans råder i landskapet mellan produktion/införsel och elförbrukning samt ansvaret för att reservkraft finns tillgänglig i stamnätet.

Elenergiförbrukningen 2018
Den totala elenergiförbrukningen ökade 2018 med 2,6% (till 318,6 GWh) jämfört med 2017. Vilket är den högsta årsförbrukningen någonsin på Åland.

Effekttopp
Högsta toppen för 2018, 76,5 MWh/h, var den 28:e februari mellan kl. 8-9 vilket är den högsta förbrukningstoppen någonsin.

external

 

 

 

 

Nyhetsnotiser 


external 

  Statistik:

Förändringar i bakomliggande system gör att
statistiken inte visas rätt för tillfället.