Kraftnät Ålands verksamhet

Kraftnät Åland Ab äger och driver stamnätet för elkraft, vilket omfattar ålands totalt ca 300 km långa 110 kV och 45 kV ledningar med stationer, utlandsförbindelser och IT-system. Kraftnät Åland Ab blev i och med elmarknadsreformen systemansvarig för el i landskapet. Med uppdraget följer bl.a. ansvaret för att balans råder i landskapet mellan produktion/införsel och elförbrukning samt ansvaret för att reservkraft finns tillgänglig i stamnätet.

Elenergiförbrukningen 2020
Den totala elenergiförbrukningen minskade 2020 med 4,4% (till 298,7 GWh) jämfört med 2019. Vilket till största delen beror att det varit mycket varmare än normalt.

Effekttopp
Högsta toppen för 2020 mättes till 59,9 MWh/h den 28:e februari, vilket ska jämföras med den högsta någonsin 76,5 MWh/h uppmätt den 28:e februari 2018 mellan kl. 8-9.

external

 

 

 

 

Nyhetsnotiser 


external 

  Statistik:

Förändringar i bakomliggande system gör att
statistiken inte visas rätt för tillfället.