Vi har flyttat!

Sedan måndagen den 3 juni är vår besöksadress Dalvägen 3 i Jomala, Dalkarby. Vår postadress för brev osv är fortfarande PB 71, 22101 Mariehamn som tidigare.

 

Kraftnät Ålands verksamhet

Kraftnät Åland Ab äger och driver stamnätet för elkraft, vilket omfattar ålands totalt ca 300 km långa 110 kV och 45 kV ledningar med stationer, utlandsförbindelser och IT-system. Kraftnät Åland Ab blev i och med elmarknadsreformen systemansvarig för el i landskapet. Med uppdraget följer bl.a. ansvaret för att balans råder i landskapet mellan produktion/införsel och elförbrukning samt ansvaret för att reservkraft finns tillgänglig i stamnätet.

Elenergiförbrukningen 2019
Den totala elenergiförbrukningen minskade 2019 med 1,9% (till 312,6 GWh) jämfört med 2018. Vilket till största delen beror att det varit ca 1,5 grader varmare än normalt.

Effekttopp
Högsta toppen för 2019 mättes till 63,6 MWh/h den 4:e februari, vilket ska jämföras med den högsta någonsin 76,5 MWh/h uppmätt den 28:e februari 2018 mellan kl. 8-9.

external

 

 

 

 

Nyhetsnotiser 


external 

  Statistik:

Förändringar i bakomliggande system gör att
statistiken inte visas rätt för tillfället.