Kraftnät Ålands verksamhet

 

Kraftnät Åland Ab äger och driver stamnätet för elkraft, vilket omfattar ålands totalt ca 300 km långa 110 kV och 45 kV ledningar med stationer, utlandsförbindelser och IT-system. Kraftnät Åland Ab blev i och med elmarknadsreformen systemansvarig för el i landskapet. Med uppdraget följer bl.a. ansvaret för att balans råder i landskapet mellan produktion/införsel och elförbrukning samt ansvaret för att reservkraft finns tillgänglig i stamnätet.

Elenergiförbrukningen 2016
Den totala elenergiförbrukningen ökade 2016 med 6,5% (till 306,2 GWh) jämfört med 2015.

Effekttopp
Den 7:e januari mellan kl. 17-18 noterades högsta timförbrukningen under 2016 på 70,6 MWh/h.

external

 

 

 

 

Nyhetsnotiser 


external 

  Statistik:

Förändringar i bakomliggande system gör att
statistiken inte visas rätt för tillfället.