Ringsböle:

Ålands elförbrukning har ökat markant under åren.

 

En liten kort resumé på elhistorian på Åland:

1909 Den första eldistrubitionen började i Mariehamn men priset var högt och försäljningen gick trögt.

1919 Mariehamns stad köpte upp det tidigare bolaget från tyska AEG och har utvecklats genom åren från det.

1939 Kom växelströmen i kraft och Kraftverket på Klinten byggdes. Elektrifieringen av landsbygden påbörjades.

1957 Ålands Elandelslag, Mariehamns stads elverk och Ålands Kraftverksaktiebolag bildades.

1973 Sverigekabeln togs i bruk.

1984 Den första gemensamma fjärrkontrollen för hela Åländska elnätet togs i bruk.

1985 Ålands första fiberkabel med tre par fiber togs i i bruk.

1992 Vindkraften kom till Åland och den första vindmöllan var på Sottunga.

1997 Kraftnät Åland Ab bildades. Produktionen och överföringen delades upp från Ålands Kraftverksaktiebolag.

2000 Ny Sverigekabel

2005 Gasturbinen i Ringsböle togs i drift

2009 2 st nya transformatorer togs i bruk, den ena är placerad i Senneby och den andra i Tingsbacka.

2015 I december togs den nya HVDC-länken mellan Ytterby och Nådendal i bruk.