Ringsböle:

Ålands elförbrukning har ökat markant under åren.

 

En liten kort resumé på elhistorian på Åland:

1909 Den första eldistrubitionen började i Mariehamn men priset var högt och försäljningen gick trögt.

1919 Mariehamns stad köpte upp det tidigare bolaget från tyska AEG och har utvecklats genom åren från det.

1939 Kom växelströmen i kraft och Kraftverket på Klinten byggdes. Elektrifieringen av landsbygden påbörjades.

1957 Ålands Elandelslag, Mariehamns stads elverk och Ålands Kraftverksaktiebolag bildades.

1973 Den första Sverigekabeln togs i bruk.

1984 Den första gemensamma fjärrkontrollen för hela Åländska elnätet togs i bruk.

1985 Ålands första fiberkabel med tre par fiber togs i i bruk.

1992 Vindkraften kom till Åland och den första vindmöllan var på Sottunga.

1997 Kraftnät Åland Ab bildades. Produktionen och överföringen delades upp från Ålands Kraftverksaktiebolag.

2000 Ny 80MW AC kabel till Sverige togs ibruk.

2005 Gasturbinen i Ringsböle togs i drift.

2009 2 st nya transformatorer togs i bruk, den ena är placerad i Senneby och den andra i Tingsbacka.

2015 I december togs den nya 100MW HVDC-länken mellan Ytterby och Nådendal i bruk.