Finlandskabel 

Kraftnät Åland Ab driver en 100 MW likströmsförbindelse med tillhörande omriktarstationer, ställverk och 110 kV ledningar mellan Åland och Finland. Sjökabeln är 152 km lång, från Nådendal, Finland till Juvik, Åland. Förutom likströmsförbindelsen är det även en 110 kV luftledning från Juvik till Tingsbacka samt en avgrening till Norrböle. Luftledningen är huvudsakligen längs den tidigare luftledningen på sträckan Ytterby-Tingsbacka. Ledningsgatans längd är ca 10 km varav 2,5 km är ny. Den nya gatan anläggs huvudsakligen över skogsmark/åkermark/impediment.

Nedan finns dokument samt kartor att ladda ner.  

 

För mera information kontakta:

Christer Nordberg        018-539261

Henrik Sandqvist         018-539227