Storby-Västanträsk

Kraftnät Åland Ab har byggt en 45 kV luftledning samt sjökabel mellan Storby - Västanträsk. Den totala längden är ca 25 km, som består av ca 15 km luftledningar och ca 10 km sjökabel. Ur den bifogade kartan framkommer ledningsdragningen.

En miljökonsekvensbedömning har utförts.

 

För mera information, kontakta:

 

Christer Nordberg,     telefon 018-539 261

Henrik Sandqvist,      telefon 018-539 227