Svinö-Föglö-Sottunga

Kraftnät Åland Ab renoverer 45 kV sjökabel samt luftledning mellan Svinö-Föglö-Sottunga.

En miljökonsekvensbedömning är under framtagning.

 

Dokument:

MKB kungörelse NY!

Underlag MKB avgränssningssamråd NY!

Ledningskartor:

Inga kartor presenterade än.

 

För mera information, kontakta:

 

Christer Nordberg,     telefon 018-539 261

Henrik Sandqvist,      telefon 018-539 227