Välj avbrottsinformation för år 2008 -2014 till vänster.
 

Avbrottsmeddelande!


Avbrottsinformation

På denna sida rapporteras endast om elavbrott som förorsakats av fel på stamnätet (110kV och 45kV ledningar). Besök gärna ÅEA och MSE för information om elavbrott i distributionsnäten.