Några länkar:

Samarbetspartners och andra företag:
Länk: Beskrivning:
Svenska Kraftnät Systemansvarig i Sverige
Fingrid Systemansvarig i Finland
Statnett Systemansvarig i Norge
Nordpool Nordiska elbörsen
ÅEA Ålands elandelslag
ME MariehamnsEnergi AB
ÅVA Ålands Vindenergi Andelslag
Allwinds
Allwinds

Diverse länkar:

Länk: Beskrivning:
Tidningen ERA
Svensk Energi
Energimagasinet

Svensk energitidning
Svensk intresseorganisation
Svensk energitidning
EMV  Energimarknadsverket
Fi. energiind.  Finsk energiindustri