Åskradarförklaringar

Vi prestenterar här några förklaringar till åskradaren.
På bilderna nedan ser du hur länge i sekunder en symbol visas efter ett åsknedslag. Symboler som inte är "ikryssade" visas inte alls för äldre åska, detta för att åskbilden annars lätt blir alldeles för rörig.