25.02.2008

Ett kort avbrott mellan 07.01-07.03 inträffade vid övergång till ö-drift pga. reglertekniska orsaker.

09.03.2008

Ett kort avbrott inträffade mellan 15.58-16.01 pga. ett jordfel i 45 kv-nätet. Avbrottet berörde: Finström, Geta, Saltvik, Sund, Vårdö, södra och centrala Mariehamn samt Lemlands skärgård. Felsökning pågår.

24.04.2008

Ett avbrott skedde mellan 11.19-11.30 pga trädfällning på svenska sidan. Hela Åland blev drabbat utom östra skärgården.

13.06.2008

12.34 och 16.14 importerade störningar inträffade pga. åskoväder på svenska sidan drabbade Åland förtutom östra skärgården.

06.07.2008

Frånskiljarhaveri i Svinö vid 45 kV ställverk ledde till avbrott mellan 09.16-11.00. Avbrottet berörde östra Lemland, Lumparland och västra Föglö.

21.07.2008

12.33 Kort avbrott pga störningar i svenska 200-kV nätet.

31.7 2008

Sättningar och avbrott på eftermiddagen pga kraftig åska i Sverige

16.08.2008

Importerad störning pga. åska i Sverige ledde till avbrott mellan 03.56-04.00. Hela Åland förutom östra skärgården drabbades.

17.08.2008

14.22 löste Sverigebrytaren ut pga. åska. Samtidigt slogs även fjärrkontrollkommunikationen ut. Mariehamn byggdes upp med reservkraft. 16.47 var strömmen tillbaka. Hela Åland drabbades förutom östra skärgården.

24.08.2008

08:32 drabbades hela Åland förutom östra skärgården återigen av ett kort strömavbrott från Sverige. 08:41 hade alla strömmen tillbaka. Orsaken ännu okänd.

Uppdaterad 10:30
Efter en första besiktning av våra anläggningar har vi ingenting som tyder på att orsaken till avbrottet låg på Åland. Utredningen fortsätter.

29.11.2008
Ett avbrott på ca 13 minuter drabbade idag kl.11:56 större delen av Mariehamn, Skärgården söder om Mariehamn samt hela norra Åland. Orsaken ännu okänd.