18.12.2009

Kl. 08.06 löste hela Åland förutom östra skärgården och framtill 08.40 var det tre avbrott. Orsaken är ännu okänd och utreds. 

Uppdatering: Orsaken till avbrotten var ett reläskydd i Tingsbacka som slog ifrån.

14.12.2009

Ett avbrott i Sverige gjorde att kl. 01.03 blev hela Åland mörkt utom östra skärgården. Kl. 01.14 var avbrottet återställt.

11.11.2009

Vid ett planerat arbete i Tingsbacka elstation löste idag ett anläggningsskydd som förorsakade strömavbrott på hela fasta Åland samt västra Föglö. Östra skärgården drabbades inte av avbrottet.
Avbrottet började ca 08:14 och varade ca 19min. 

05.11.2009 

Kl. 18.45 löste 2 brytare i Senneby av okänd orsak som ledde till att hela Åland förutom östra skärgården blev drabbat. Kl. 18.53 var stamnätet i drift igen. 

29.06.2009

Kl. 8.03 löste Sverigeförbindelsen genom att ett reläskydd slog ifrån. Stamnätet var i drift igen kl. 8.09. Hela Åland förutom östra skärgården blev drabbat.

26.05.2009

Kl. 22.09 löste Sverigeförbindelsen och det ledde till ett avbrott på hela Åland förutom östra skärgården. Kl. 22.33 var stamnätet i drift igen.

26.04.2009
Ett fel längs en ledning i Lemland drabbade idag kl. 18:03 även Finby station pga. onormal driftläggning i stamnätet. Östra Lemland, Lumparland, västra Föglö, Vårdö samt delar av Sund var drabbade. Kl. 18:06 var hela stamnätet i drift igen.

09.01.2009

Ett avbrott på förbindelsen till Gustavs skedde mellan 14.18-14.20. Ledningsskydden löste för överström, felorsaken är okänd. Avbrottet berörde hela skärgården, Svinö, Lumparland och halva Lemland.