26.04.2010

Kl. 15.30 ett skydd kopplar från Båtskären. Anledningen är inte känd. Avbrottet varade ca 14min.

03.05.2010

Kl. 15.05 drabbas Finby station ett strömavbrott. Orsak till fel okänd. Avbrottstid 40min.

19.05.2010

Kl. 05.10 blir Finby station strömlös. Orsak troligen åska. Avbrottet varade ca 38min.

01.06.2010

Fortum meddelar att ett akut avbrott på linjen som matar östra skärgården är nödvändigt. Oaviserad omkoppling sker. Avbrottet varar i 40sek omfattar Brändö, Kumlinge och sottunga.

15.06.2010

Kl. 22.53 i onormalt driftläge löser av okänd anledning en transformator i Mariehamn. Södra Jomala samt Mariehamn drabbas av ett strömavbrott. Avbrottstid 4min.

16.06.2010

Kl. 08.17 vid återgång till normal driftläge från den 15.06 löser ett transformator skydd och södra Jomala samt Mariehamn drabbas av ett strömavbrott. Avbrottstid 4min.

14.07.2010

Kl. 14.05 strömavbrott för hela Åland utom stationerna på Sottunga, Kumlinge och Brändö. Avbrottet var importerat från svenska sidan. Avbrottstid 13min.

28.07.2010

Ett avbrott på Brändö skedde kl. 23.34 , felorsaken är troligen åska. Avbrottet berörde Brändö, Kumlinge och Sottunga. Avbrottstid 3min.

08.08.2010

Kl. 01.24 löste ett skydd i Tingsbacka , felorsaken är troligen åska. Avbrottet berörde stationerna i Hellesby och Storby. Avbrottstid 3min.

25.08.2010

Kl. 05.22 löste ett skydd i Norrböle , felorsaken är okänd. Avbrottet berörde stationerna i Knutsboda och Svinö. Avbrottstid 5min.